ถ่ายทอดสด พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล จ นครปฐม 19 ก.พ. 62

ถ่ายทอดสด พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล จ นครปฐม 19 ก.พ. 62

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053