สินค้าดี NBT ช่วยขาย

IMG_1191-13-111111

วันพุธที่ ๑๓  มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔ .๐๐ – ๑๕ .๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวัดพระบาทน้ำพุจัดรายการสด รายการใจฟ้า ในวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เสนอในตอน ” น้องมีตัง ” ติดตามชมได้จากรายการ ใจฟ้า จัดรายการโดย พระราชวิสุทธิประชานาถ ท่านเจ้าคุณอลงกต พระครูปลัดไพรินทร์  นางพรอัปสร  นิลจินดา เป็นผู้ดำเนินรายการ สามารถติดตามชมรายการใจฟ้าได้ทุกวันพุธ เวลา ๑๔ .๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053