รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน

IMG_4258-133-13333 IMG_4235-1333-13333

วันพุธที่  ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น “ การประชาสัมพันธ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”  โดยมี นางทัศนีย์  ผลชานิโก  รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ สนทนาในรายการถึงบทบาทภารกิจของกรมประชาสัมพันธ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  รายละเอียดติดตามชมได้จากรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจน ซึ่งมี นายอรรทิตย์ฌาณ คูหาเรืองรอง เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจนได้ใน เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๑.๐๐ น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ข่าว/ภาพ  ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053