ทั่วไทยเตรียมพร้อมสถานที่พลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ และพิธีทำน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ทั่วไทยเตรียมพร้อมสถานที่พลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ และพิธีทำน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053