ถ่ายทอดสด พิธีเปิดงานกองทุนแห่งชาติ เพื่อประชาชน แก้จน ลดเหลื่อมล้ำ ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรัมฮอลล์ 4 ศูนย์ประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี 18 มี.ค. 62

ถ่ายทอดสด พิธีเปิดงานกองทุนแห่งชาติ เพื่อประชาชน แก้จน ลดเหลื่อมล้ำ ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรัมฮอลล์ 4 ศูนย์ประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี 18 มี.ค. 62

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053