รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน

IMG_4514-222-222 IMG_4512-222-222

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ และวันศุกร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น “ ก.การคลัง พร้อมประชุม  AFMM  โดยมี นายลวรณ  แสงสนิท ผู้อำนวยการเศรษฐกิจการคลัง สนทนาในรายการถึง การเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุม  AFMM ของภาคเศรษฐกจการคลังที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่๓-๕ เมษายน ศกนี้  รายละเอียดติดตามชมได้จากรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจน ซึ่งมี นายอรรทิตย์ฌาณ คูหาเรืองรอง เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจนได้ใน เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๑.๐๐ น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053