รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน

IMG_5045-1111-111

วันอังคารที่ ๒๖  มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น “ รัข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ ” โดยมี คุณชุติมา  หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. คุณยุทธนา  หยิมการุณ  รองปลัดกระทรงการคลัง สนทนาในรายการถึง วันข้าราชการพลเรืน  รายละเอียดติดตามชมได้จากรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจน ซึ่งมี นางสาวกัญญ์ณาณํฎฐ์  ภาธรสืบนุกูล  เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจนได้ใน เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๑.๐๐ น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053