ศุกร์นี้(29มี.ค.62) ‘กกต.’เตรียมประกาศผลคะแนน 95% อีก 5% มีข้อร้องเรียนต้องสอบสวน ดำเนินคดี

ศุกร์นี้(29มี.ค.62) ‘กกต.’เตรียมประกาศผลคะแนน 95% อีก 5% มีข้อร้องเรียนต้องสอบสวน ดำเนินคดี

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053