ถ่ายทอดสด พิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 35 ณ สโมสรทหารบก 3 เม.ย. 62

ถ่ายทอดสด พิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 35 ณ สโมสรทหารบก 3 เม.ย. 62

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053