รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน

IMG_2761-15-15 IMG_2758-15-15

วันจันทร์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น “สมาพันธ์รถตู้แห่งประเทศไทย รณรงค์ความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๖๒” โดยมี นายวุฒิภัทร คงมั่น ประธานสมาพันธ์รถตู้แห่งประเทศไทย สนทนาถึงการเตรียมใช้มาตรการเข้มงวดกับรถตู้โดยสารสาธารณะ รายละเอียดติดตามชมได้จากรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจน ซึ่งมี นางสาวนัทธมณ ปุณยจรัสพงศ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจนได้ใน เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๑.๐๐ น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053