สภาพจราจร ถ.พระราม 2 ช่วงเขตจ.สมุทรสาคร – สมุทรสงคราม ปริมาณรถหนาแน่นมากขึ้น แต่ยังคล่องตัว

สภาพจราจร ถ.พระราม 2 ช่วงเขตจ.สมุทรสาคร – สมุทรสงคราม ปริมาณรถหนาแน่นมากขึ้น แต่ยังคล่องตัว

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053