นายกฯอวยพรสงกรานต์ ขอให้ทุกคนมีความสุข เชื่อมั่นความร่วมมือของทุกฝ่ายทำให้ประเทศดีขึ้น

นายกฯอวยพรสงกรานต์ ขอให้ทุกคนมีความสุข เชื่อมั่นความร่วมมือของทุกฝ่ายทำให้ประเทศดีขึ้น

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053