สด!! คืบหน้าตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้เซ็นทรัลเวิลด์ โครงสร้างอาคารยังแข็งแรง

สด!! คืบหน้าตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้เซ็นทรัลเวิลด์ โครงสร้างอาคารยังแข็งแรง

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053