แจ้งปิดจราจร 40เส้นทาง วันนี้(17 เม.ย.62) ตั้งแต่16.00-21.30 น. ซักซ้อมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

แจ้งปิดจราจร 40เส้นทาง  วันนี้(17 เม.ย.62) ตั้งแต่16.00-21.30 น. ซักซ้อมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053