พบน้องเทียนวัย 14 ปี หายตัวที่ญี่ปุ่น เสียชีวิตแล้ว กระทรวงต่างประเทศ พร้อมให้ความช่วยเหลือ

พบน้องเทียนวัย 14 ปี หายตัวที่ญี่ปุ่น เสียชีวิตแล้ว กระทรวงต่างประเทศ พร้อมให้ความช่วยเหลือ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053