พายุฤดูร้อนพัดถล่ม 24 จังหวัด รัฐเร่งช่วยเหลือพร้อมเข้าซ่อมแซมบ้าน

พายุฤดูร้อนพัดถล่ม 24 จังหวัด รัฐเร่งช่วยเหลือพร้อมเข้าซ่อมแซมบ้าน

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053