จุดความร้อนพุ่งสูง 952 จุด ‘เชียงราย-น่าน-แม่ฮ่องสอน’ มากที่สุด

จุดความร้อนพุ่งสูง 952 จุด ‘เชียงราย-น่าน-แม่ฮ่องสอน’ มากที่สุด

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053