เปิดงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok ‘พาณิชย์’เร่งผลักดันไทยศูนย์กลางผลิตและส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์

เปิดงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok ‘พาณิชย์’เร่งผลักดันไทยศูนย์กลางผลิตและส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053