พายุฤดูร้อนพัดเสียหาย 4 ตำบล ใน จ.ขอนแก่น เร่งบรรเทาความเดือดร้อนชาวบ้าน พร้อมสำรวจความเสียหาย

พายุฤดูร้อนพัดเสียหาย 4 ตำบล ใน จ.ขอนแก่น เร่งบรรเทาความเดือดร้อนชาวบ้าน พร้อมสำรวจความเสียหาย

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053