ห่วงหนี้ครัวเรือนยังสูง ‘ธปท.’ แนะรัฐคงเข้มนโยบายปล่อยสินเชื่อ

ห่วงหนี้ครัวเรือนยังสูง ‘ธปท.’ แนะรัฐคงเข้มนโยบายปล่อยสินเชื่อ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053