ททบ.๕ สวัสดีปีใหม่ ผอ.สทท.

IMG_9480-1

วันอังคารที่ ๑๔  มกราคม  ๒๕๕๗   นายจำลอง   สิงห์โตงาม   ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในการต้อนรับ  พลโทชาตอุดม  ติตถะสิริ  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕    ที่ได้เข้ามา สวัสดีปีใหม่   ปีพุทธศักราช  ๒๕๕๗

ข่าว/ภาพ  ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053