รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน

IMG_7905-13-13 IMG_7900-13-13

วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น “ดาราศาสตร์สร้างคน” โดยมี ดร.ศรัณย์ โปรษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ สนทนาถึง เรื่องราวของปรากฎการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสุริยุปราคา จันทรรุปราคมเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติที่น่าตื่นเต้น และสนทนาถึงบทบาทของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งขาติมีหน้าที่อย่างไรบ้าง รายละเอียดติดตามชมได้จากรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจน ซึ่งมี นายอาทิตย์ฌาณ คูหาเรืองรอง เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจนได้ใน เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๑.๐๐ น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053