รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน

IMG_7801-9999-9999

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน…ลดตายก่อนถึงมือหมอ” โดยมี นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษากระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงบุษกร ธรรมสถิร แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเลิดสิน สนทนาถึงการช่วยชีวติขั้นพื้นฐาน รายละเอียดติดตามชมได้จากรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจน ซึ่งมี นายอาทิตย์ฌาณ คูหาเรืองรอง เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจนได้ใน เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๑.๐๐ น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053