ส.ว. รายงานตัวคึกคัก ยืนยันโหวตเลือกนายกฯ เป็นไปตามเสียงประชาชน ไม่ถูกครอบงำจาก คสช. – พรรคการเมือง

ส.ว. รายงานตัวคึกคัก ยืนยันโหวตเลือกนายกฯ เป็นไปตามเสียงประชาชน ไม่ถูกครอบงำจาก คสช. – พรรคการเมือง

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053