‘จุรินทร์’ นั่งหัวพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ แสดงวิสัยทัศน์พรรคต้องเปลี่ยนแปลง-ทำงานเพื่อประชาชน

‘จุรินทร์’ นั่งหัวพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ แสดงวิสัยทัศน์พรรคต้องเปลี่ยนแปลง-ทำงานเพื่อประชาชน

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053