นายกฯห่วงเด็กติดโทรศัพท์ แนะนำพ่อแม่-ครู ช่วยวางแผนใช้ชีวิตเหมาะสม ป้องกันสมาธิสั้น อารมณ์รุนแรง

นายกฯห่วงเด็กติดโทรศัพท์ แนะนำพ่อแม่-ครู ช่วยวางแผนใช้ชีวิตเหมาะสม ป้องกันสมาธิสั้น อารมณ์รุนแรง

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053