ปฐมนิเทศแพทย์-ทันตแพทย์-เภสัชกร จบใหม่ ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เน้นย้ำให้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม

ปฐมนิเทศแพทย์-ทันตแพทย์-เภสัชกร จบใหม่ ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เน้นย้ำให้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053