กทม.เร่งจัดเก็บขยะในคลองลาดพร้าว พร้อมรับมือหน้าฝน ขอประชาชนงดทิ้งขยะไม่เป็นที่

กทม.เร่งจัดเก็บขยะในคลองลาดพร้าว พร้อมรับมือหน้าฝน ขอประชาชนงดทิ้งขยะไม่เป็นที่

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053