นายกฯ ลงพื้นที่คลองเตย เร่งรัดโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ชาวชุมชน

นายกฯ ลงพื้นที่คลองเตย เร่งรัดโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ชาวชุมชน

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053