คนร.เห็นชอบตั้ง 2 บริษัทลูก ของ รฟท. เพื่อแก้ปัญหาหนี้สิน-เพิ่มรายได้

คนร.เห็นชอบตั้ง 2 บริษัทลูก ของ รฟท. เพื่อแก้ปัญหาหนี้สิน-เพิ่มรายได้

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053