“จุรินทร์”หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ยืนยันพร้อมทำงานร่วมกับทุกคน ให้พรรคเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

“จุรินทร์”หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ยืนยันพร้อมทำงานร่วมกับทุกคน ให้พรรคเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053