สัมผัสวิถีชาวสวนผลไม้ ผุด ‘คาเฟ่ในสวนทุเรียน’ แห่งแรกของจันทบุรี

สัมผัสวิถีชาวสวนผลไม้ ผุด ‘คาเฟ่ในสวนทุเรียน’ แห่งแรกของจันทบุรี

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053