สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานในงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2562

สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานในงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2562

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053