รัฐบาลจัดมหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 22-28 พ.ค.นี้ ที่ท้องสนามหลวง

รัฐบาลจัดมหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 22-28 พ.ค.นี้ ที่ท้องสนามหลวง

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053