รายการ ฟังชัดๆ ถนอมจัดให้

IMG_8330-24-24444 IMG_8323-24-24444

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๓๐ น. ๒๑.๓๗ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการฟังชัดๆ ถนอมจัดให้.ตีแผ่ทุกความจริง อย่างคนรู้ทัน เสนอในหัวข้อ “เกษตรกรไทย จะมีชีวิตที่ดีได้อย่างไร โดยมี รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาากรค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สนทนาในรายการ ” รายละเอียดติดตามชมได้จากรายการ ฟังชัดๆ ถนอมชัดจัดให้ ซึ่งมี นายถนอม อ่อนเกตุผล เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการฟังชัดๆ ถนอมชัดจัดให้ได้ใน เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๑.๓๐ น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053