‘พ.ร.บ.สลากฯ ฉบับใหม่’ เปิดทางออกสลากล็อตโต้ – สลากออนไลน์ สั่งเพิ่มโทษขายเกินราคา

‘พ.ร.บ.สลากฯ ฉบับใหม่’ เปิดทางออกสลากล็อตโต้ – สลากออนไลน์ สั่งเพิ่มโทษขายเกินราคา

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053