“ธนาธร”ตั้งข้อสังเกตกระบวนการพิจารณาคดีถือครองหุ้นสื่อ เดินหน้าทำงานนอกสภากับประชาชน

“ธนาธร”ตั้งข้อสังเกตกระบวนการพิจารณาคดีถือครองหุ้นสื่อ เดินหน้าทำงานนอกสภากับประชาชน

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053