เร่งช่วย ตา-ยาย จ.ราชบุรี ไม่มีไฟฟ้าใช้นานกว่า 30 ปี โชคดีได้แผงโซลาร์เซลล์มาประทังความเดือดร้อน

เร่งช่วย ตา-ยาย จ.ราชบุรี ไม่มีไฟฟ้าใช้นานกว่า 30 ปี โชคดีได้แผงโซลาร์เซลล์มาประทังความเดือดร้อน

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053