กรมการแพทย์ ย้ำ ‘กัญชา’ รักษาได้ 4 กลุ่มโรคเท่านั้น ผู้ป่วยต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์

กรมการแพทย์ ย้ำ ‘กัญชา’ รักษาได้ 4 กลุ่มโรคเท่านั้น ผู้ป่วยต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053