กทม.เร่งวางมาตรการป้องกันน้ำท่วม ‘รามคำแหง

กทม.เร่งวางมาตรการป้องกันน้ำท่วม ‘รามคำแหง

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053