‘กกต.’ ยืนยันการยื่นศาลตีความคุณสมบัติ ‘ธนาธร’ เป็นไปตามหน้าที่

‘กกต.’ ยืนยันการยื่นศาลตีความคุณสมบัติ ‘ธนาธร’ เป็นไปตามหน้าที่

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053