หวั่นโรคระบาด “น่าน” พบกระบือล้มตายเกลื่อน ประกาศห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ออกนอกพื้นที่

หวั่นโรคระบาด “น่าน” พบกระบือล้มตายเกลื่อน ประกาศห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ออกนอกพื้นที่

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053