เคลียร์คัด ชัดเจน 30 พ.ค. 62 ตอน : ไทยได้อะไรจากการประชุมเสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

เคลียร์คัด ชัดเจน 30 พ.ค. 62 ตอน : ไทยได้อะไรจากการประชุมเสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053