ลงทะเบียน”ซิม 2 แชะ อัตลักษณ์” เริ่ม 1 มิ.ย.นี้ พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ป้องกันแอบอ้างเปิดใช้มือถือ

ลงทะเบียน”ซิม 2 แชะ อัตลักษณ์” เริ่ม 1 มิ.ย.นี้ พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ป้องกันแอบอ้างเปิดใช้มือถือ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053