มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 4 มิ.ย. 62

มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 4 มิ.ย. 62

https://youtu.be/j0cjjzasPhU
Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053