ครม.เห็นชอบปรับปรุงหลักการโครงการพัฒนาท่าเรือฯมาบตาพุด ระยะ 3 ช่วง 1 เปลี่ยนแปลงเงินร่วมลงทุนของรัฐ

ครม.เห็นชอบปรับปรุงหลักการโครงการพัฒนาท่าเรือฯมาบตาพุด ระยะ 3 ช่วง 1 เปลี่ยนแปลงเงินร่วมลงทุนของรัฐ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053