รายการ ฟันธง

IMG_9610-5 IMG_9622-5

วันอังคารที่ ๒๑  มกราคม   ๒๕๕๗  เวลา  ๒๐.๓๐ – ๒๑.๐๐ น.  รายการ ฟันธง  ม.ร.ว.มาลินี  จักรพันธุ์   สนทนาในรายการถึงประเด็น  ราชนิกุล   …มองการเมือง   โดยมี นายจอม  เพชรประดับ  เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการฟันธง  ได้จากทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ข่าว/ภาพ  ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053