แก้น้ำท่วมกรุงเทพฯ “สจล.”แนะสร้างแก้มลิงใต้ดิน รองรับน้ำ ดูแลระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน

แก้น้ำท่วมกรุงเทพฯ “สจล.”แนะสร้างแก้มลิงใต้ดิน รองรับน้ำ ดูแลระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053