“กองพลพัฒนาที่ 4″ เตรียมพร้อมรับมือและช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วงฤดูฝนพื้นที่ภาคใต้

“กองพลพัฒนาที่ 4″ เตรียมพร้อมรับมือและช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วงฤดูฝนพื้นที่ภาคใต้

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053