เดินหน้านำเข้า “แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย” แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน

เดินหน้านำเข้า “แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย” แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053